Jumaat, 30 Januari 2009

LONDON - Seorang pelajar, Ali Moeen Nawazish (gambar) dianggap pelajar paling bijak di Britain apabila lulus 23 mata pelajaran A-Level dalam setahun dan memperoleh gred A dalam 22 subjek, lapor sebuah akhbar semalam.
Ali, 18, mengambil 22 mata pelajaran A-Levels dan dua mata pelajaran AS-Levels dalam tempoh 12 bulan dalam usahanya untuk mendapat tempat di Universiti Cambridge.
Dia yang mendakwa dahagakan ilmu pengetahuan memperoleh 22 A, satu B dan C selepas belajar selama 10 jam sehari.
"Saya juga mula belajar sesuatu subjek tiga hari sebelum peperiksaan dan saya bersyukur kerana berjaya memperoleh gred A," ujarnya.
Pencapaian menakjubkan remaja itu membolehkannya melanjutkan pelajaran dalam bidang sains komputer di Kolej Trinity Cambridge.
Kakaknya, Hina Mehwish merupakan seorang doktor di Pakistan manakala kedua-dua ibu bapanya adalah doktor perubatan.
PeLaJaR MeNdApAt 22A dI BrItAiN?hu siApe yEk?AlI MoEen NaWAzIsH.dIaLah SeOrAnG ReMaJa yAnG bERuMuR 18 tAhUn YaNg TeLah mEBGGEMpArKaN sukU DuNiA DEnGaN KeJaYaaN bElIau MeMpErOlEhI 22A...Ea!BaGi SaYa...SaYa KaGuM dEngAn DiA cOz sAnGGuP bErHeMpAs pUlAs deMi kEcInTaaNnYa pAdA IlMU PeNgEtAhUaN..KiTE SeMuA sEDiA MaKlUm baHaWA tIdAk rAmAi rEmAjA sEpErTi DiA yAnG SAnGgUp hiDuP DENGaN iLmU PeNgEtAhUaN..kHuSuSnYa dI MAlAySiA..kEbAnYaKaN sekArAnG ReMaJanYa lEbIh teRsErLaH KePaDa GeJaLa-GeJaLa @ BuDaYa-bUdAyA YaNg TiDaK SiHaT..JaUh SEkAliLaH yAnG bErIlMu..NaMuN SAYa TiDaK mEnAfIkAn..bAhAwA RaMaI SEbEnArNya KhUsUsNyA Di mAlAySiA yAnG hIdUpNyA BerSAmA IlMu..NaMUn gOloNGaN yAng seBeGiNi TeRtUtUp RaPi oLeH PaNdAnGaN SEBaHaGiAn MaSyArAkAt aKIbAt seBahAgIaN rEmAjA YaNg hIdUpnYa bErLaNdAsKaN seTaN..dARi hiDuP yAnG bErLaNdAsKaN sETaN iNiLaH..reMaJa iNI SEdAr TaK SEdAr.. AkAn gEjAlA-GeJaLa yAng seDaNg MeREKa iKuTi iNi..BaHkAn aDe DiKaLAnGaN mErEkA INI mEnGiKuTi sEtAn InI aDAlAh SaTu kEbAnGgAaN!sAyA tIdaK mEnUdInG JaRi pAdA SiApA2..dAn tIdAk MeNyAlAhKaN SaPe2..JUsT cUmE, SaYe kOnGsI InI SuMe..cOz iNiLaH HaKIkAt SeBaHaGiAn kEhIdUpAn KItA rEMaJa sekArAng!saYe rAse BiLa aNdA BaCe InI..mAyBe aNdA aKaN RaSe mAcAm KUrAnG aDe kAiTaN dEngAn BeRiTa dIaTaS...baGi sAyE iA MEmANg aDe kAiTaN rApAt dEnGaN kItE SEBaGaI ReMaJa Yang aSAL UsUlNyA MaLaYsIa..kiTe WAjiB fIkirKaN kEhEnDaK AllAh PaDe KItA daLaM eRa rEmAjA InI YaNg SeDaNg kItE SaMe-sAmE TeMpUh..AllAh nAkKaN pAda kITa nI YaNg pErTaMa hAmBa n YaNg KeDuA KhAlIfAh..SAyANaK SeNtUh sIkIT jEw bAb kHAlIfAh UnTuK KaLi iNi...CoZ SaYa nI TAK LaH BerIlMu sAnGaT..kHaLiFaH KItE SeMuA TaHu maKnEnYe pEmImPiN..yAnG DiMaKsUdKaN PaDe kHaLiFaH @ pEmImPIn iTu aDAlAh dIa mElAksaNaKaN selUrUh sIsTeM ALlAh DiMuKa bUmI..JadI MaNe MuNgKiN SeBaGaI KhAlIfAh KItA tAk bErIlMu..jusTeRu kitA aKaN pAsTiKaN iLmU AdaLaH sAtU maKLhLuK AllAh yAnG KITa ciNtAI..AkU PUn seBeNaRnYa BuKaNlAh sAmPaI HiDuP, MaKaN tIdUr DEnGaN iLmU mAcAm AlI tUe yAnG 10 JaM BAcE BuKu..tApI SAYa jAdI CeMbUrU GiLeR pAda DiA cOz DiA GiLeR IlMu..KeNaPe tAk aKu?KeNaPa tAk KItE sEmUa sEbAgAi rEmAjA HaRaPaN uNtUk MaLaYsIa?mEnGaPe aDE SeOrAnG rEmAjA dI LOnDoN yAnG bErLiNGkuNgAn 18 TAhuN iNi AllAh iZiNkAn KeJaYaaN pAdA DiA?Di sAaT InI..hAnYa sOaLaN TaDi yAnG yAnG gIaT BeRpUsInG dI KePaLa aKu..sEgAlE SoAlaN tAdI TaDi aKu tak aDa hAk uNtUK TaNyA kEnApA?KeNapA?KeNaPa?PaDa AllAh...CoZ InI AdeLaH KeHeNdAK aLLaH yAnG nAk BaGi kEjAyAaN pAdA SEsIapA SaHaJA YaNg CiNtAkAn IlMu..AcTuLLY BuKaN HanyA KejAyaAn,KaCeMeRlAnGaN ItU DiuKUr pAdA KeRtAs ExAm..TaPi yaNG PALInG BeSaR kiTa BeRIlMu DAN BeRaMal uNtUk KeSeLaMaTaN KitA Di aKhIrAt..sKoP iLmU TeRlaLu lUaS..mAcAm-MaCaM CaBaNG YaNgTeRlAlU peNtInG UnTuK KItA..LaGiLaH IlMu yAnG BErKaItAn DENGaN AllAh,HaTi,SEmBaHyAnG DaN sEbAgAiNyA YaNg bERkAiT RaPaT DeNgan SoAl kEsElAmATaN kItA Di sAnA..KeRaNa BErJaYa sEtInGGi mAnE pOn seSeOrAng iTu.. TaNpA mEmPeLaJaRi dan mEngHaYaTi IlMu tEnTaNg AllAh DaN YaNG LAiN..SesEoRaNg iTu tIdAk aKaN bErOlEh KeSeLaMaTaN dI aKhIRaT..tUjuAn KiTa di dUniA AdAlAh pErSiApAn UnTUk KiTA hiDUp DI AkHirAt yAnG kEkAl aBaDi..